Szabadagazdi
Egyéb

„Túlélő tojások” – Nyereménykvíz játékszabályzat

Leírás, részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

A „Túlélő tojások” – Nyereménykvíz (továbbiakban: „Nyereménykvíz”) szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), székhely 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., továbbiakban: „Szervező”.

2. A Nyereménykvíz leírása, nyeremény és részvételi feltételek

A Szervező a Nébih YouTube csatornáján 2019. április 3-tól a Túlélő tojások című élő stream ideje alatt, a csevegő funkcióban naponta közzétesz 3 kvízkérdést az alábbiakban meghatározott játékszabályok alapján. A „Túlélő tojások” – Nyereménykvíz „Nyereménykvíz” címmel jelenik meg az oldalon.

A Szervező YouTube csatornájának élő streamjének idején, 2019. április 3-tól élő csevegésben közzétett Nyereménykvíz indulását követően a felhasználók a Nébih kezelésében lévő tulelo.tojasok@gmail.com címen megtippelhetik a helyes választ. A felhasználók az e-mailben küldött válaszukkal egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereménykvízre, és részt vesznek a játékban. A nyereményjáték 2019. április 14-én, 24:00 órakor zárul. A 2019. április 14-én 24:00 óra után érkező hozzászólások már nem vesznek részt a játékban.

Szervező a Nyereménykvíz ideje alatt, 2019. április 4-től naponta kisorsol 1 db (összesen 11 db) nyereménycsomagot azok között, akik a megadott határidőn belül helyesen tippeltek. A napi nyertest a nyereményről e-mailen értesítjük,és az általa önkéntesen megadott nevét (felhasználónevét vagy saját nevét) közzétesszük a Nébih fent megadott YouTube csatornáján illetve a Szabad a gazdi Facebook oldalán.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy jogszabályt sértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói neveket ne hozzanak nyilvánosságra, egyúttal a játékost kizárja a további játékból.

Nyeremény

11 db Szabad a gazdi ajándékcsomag.

Részvételi feltételek

A Nyereménykvízben csak 14 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítése, és jelen Játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Nyereménykvízben nem vehetnek részt a Nébih alkalmazottai, továbbá a Nyereménykvíz szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Nébih a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

A Nyereménykvízzel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az info@szabadagazdi.hu email-címen nyújtunk felvilágosítást. A Nyereménykvízben való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a teljes időtartam alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Nébih Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama:

A Nyereménykvízt 2019. április 3-án indítjuk, és 2019. április 14-én 24:00 órakor zárjuk.

5. A nyertes kiválasztása

A Nébih kezelésében lévő tulelo.tojasok@gmail.com címen beérkezett helyes tippek beküldői között a Szervező 2019. április 4. és 15. között naponta kisorsol 1 nyertest. Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel és címükkel az info@szabadagazdi.hu email-címen az ezt követő 5 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertes kerül kiválasztásra.

6. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a megadott e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény postai úton történő eljuttatásához, a nyertesek postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 5 munkanapon belül. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

8. Adatkezelés

A játék adatfeldolgozója a lebonyolítója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih), székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. A Nyereménykvízban való részvétellel a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Nébih kezelje. A Nébih az adatokat bizalmasan, a Nyereménykvíz által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Játékos hozzájárulása nélkül nem adja ki. A Nébih részletes adatkezelési tájékoztatója ezen a linken tekinthető meg: https://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato

9. Felelősség kizárása

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Nyereménykvíz szervezésében részt vevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes felhasználó a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A Nyereménykvízzel kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a kvízkérdésekkel kapcsolatos jogszabályt sértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Budapest, 2019. április 3.

Nébih

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogad Tovább

Adatkezelési tájékoztató