Szabadagazdi
Egyéb

A tudatos gazdi tesztje 2. – játékszabályzat

Leírás, részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

Az „A tudatos gazdi tesztje 2.” (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., továbbiakban: „Szervező”.

2. A Játék leírása, nyeremény és részvételi feltételek

Játékleírás

A Szervező 2020. július 13-án a Szabad a gazdi program Facebook oldalán meghirdeti a Játékot az alábbiakban meghatározott játékszabályok alapján. A Játék „A tudatos gazdi tesztje 2.” címmel jelenik meg az oldalon.

A felhasználóknak a játékfelhívás posztja alapján 2020. július 13-tól 2020. július 31-ig van lehetőségük arra, hogy a megadott online felületen kitöltsék a tesztet (Google űrlapot).

A felhasználók teszt kitöltésével, beküldésével, és az e-mail címük önkéntes megadásával egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott játékra, és részt vesznek a játékban. A nyereményjáték 2020. július 31-én 24:00 órakor zárul. A 2020. július 31-én 24:00 óra után beérkező tesztek már nem vesznek részt a játékban.

Szervező 2020. augusztus 3-án kisorsol 10 db nyereménycsomagot a játékosok között. A nyerteseket a sorsolás tényéről a Szabad a gazdi Facebook oldalán közzétett posztban értesítjük, egyúttal a Játékosok által megadott e-mail címre tájékoztató levelet küldünk.

Nyeremény

10 db „Szabad a gazdi” ajándékcsomag.

Részvételi feltételek

A Játékban csak 14 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. Egy játékos csak egy e-mail címmel vehet részt a játékban. Szervező az e-mail címeket nem vizsgálja, de amennyiben utólag hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy egy játékos több e-mail címmel vett részt a Játékban, azaz nem tartja be ezt a feltételt, kizárható a játékból. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a játékos a Szabad a gazdi Facebook oldalán a Játékfelhívás alatt, vagy a teszt szöveges mezőiben a játékhoz nem kapcsolódó, vagy az oldal moderálási alapelveivel ütköző tartalmakat oszt meg, a tartalmat (tartalmakat) törölje, illetve a játékost kitiltsa az oldalról. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítése, és jelen Játékszabályzat elfogadása és betartása. A moderálási alapelvek ide kattintva megtekinthetők.

3. Kizárások

A Játékban nem vehetnek részt a Nébih alkalmazottai, továbbá a Játék szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Nébih a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben vagy panasz esetében az info kukac szabadagazdi pont hu email-címen nyújtunk felvilágosítást. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a teljes időtartam alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és a Nébih adatkezelési tájékoztatójában foglaltak automatikus elfogadását jelenti (lásd 8. pont).

4. A játék időtartama

A Játék 2020. július 13-án indul, és 2020. július 31-én 24:00 órakor zárul.

5. A nyertes kiválasztása

A Szabad a gazdi Facebook oldalán meghirdetett Játékban részt vevők között a Szervező 2020. augusztus 3-án kisorsol 10 nyertest. Az eredményhirdetést és a tájékoztató e-mailt követő 10 munkanapon belül a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel és címükkel a Szabad a gazdi Facebook oldalán privát üzenetben vagy az info kukac szabadagazdi pont hu email-címen. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolunk.

6. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a megadott e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény postai úton történő eljuttatásához, a nyertesek postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 10 munkanapon belül. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

8. Adatkezelés

A Játék adatfeldolgozója és lebonyolítója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih), székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. A Játékban való részvétellel a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Nébih kezelje. A Nébih az adatokat bizalmasan, a Játék által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Játékos hozzájárulása nélkül nem adja ki.

A Nébih részletes adatkezelési tájékoztatója a következő linken tekinthető meg: https://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato

9. Felelősség kizárása

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal (pl. téves e-mail cím, postacím) okozott következményekért. Amennyiben a nyertes felhasználó a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Játékkal kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a jogszabályt sértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Budapest, 2020. július 13.

Nébih

Cikkek ebben a kategóriában

Október 4. kvíz – játékszabályzat

ml

Hozd szóba!

ml

Moderálási alapelveink a Facebook-on

ml

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogad Tovább

Adatkezelési tájékoztató