Szabadagazdi
Egyéb

„Az első… ” – Nyereményjáték játékszabályzat

Leírás, részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

„Az első…” nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), székhely 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., továbbiakban: „Szervező”.

2. A Játék leírása, nyeremény és részvételi feltételek

A Szervező 2019. november 13-án, 20-án, 27-én és december 4-én közzétesz 1-1 kérdést (azaz összesen 4 féle kérdést, Játékra való felhívást) a Szabad a gazdi program Facebook oldalán az alábbiakban meghatározott játékszabályok alapján. A Nyereményjáték „Az első…” Nyereményjáték címmel jelenik meg az oldalon.

A felhasználók a játékfelhívás posztja alatt 2019. december 10-én, kedden éjfélig válaszolhatnak mind a 4 kérdésre a poszt alatti hozzászólásban. A hozzászólásban írt válaszukkal a felhasználók egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott játékra, és részt vesznek a játékban. A nyereményjáték 2019. december 10-én 24:00 órakor zárul. A 2019. december 10-e 24:00 óra után érkező hozzászólások már nem vesznek részt a játékban.

Szervező 2019. december 11-én kisorsol kérdésenként 5 (tehát összesen 4×5) db nyereménycsomagot a válaszok beküldői között. A nyerteseket a nyereményről a Szabad a gazdi Facebook oldalán közzétett posztban értesítjük.

Nyeremény

4×5 db Szabad a gazdi ajándékcsomag.

Részvételi feltételek

A Játékban csak 14 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. Egy játékos csak egy Facebook profillal vehet részt a játékban. Szervező a profilokat nem vizsgálja, de amennyiben utólag hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy egy játékos nem tartja be ezt a feltételt, kizárható a játékból. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítése, és jelen Játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Játékban nem vehetnek részt a Nébih alkalmazottai, továbbá a Játék szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Nébih a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben vagy panasz esetében az info@szabadagazdi.hu email-címen nyújtunk felvilágosítást. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a teljes időtartam alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Nébih Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama

A Játék 2019. november 13-án indul, és 2019. december 10-én 24:00 órakor zárul.

5. A nyertes kiválasztása

A Játék 4 posztja alá hozzászólásban érkezett válaszok beküldői között a Szervező 2019. december 11-én kisorsol 5-5 (összesen 20) nyertest. Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel és címükkel a Szabad a gazdi Facebook oldalán privát üzenetben vagy az info@szabadagazdi.hu email-címen az ezt követő 10 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertes kerül kiválasztásra.

6. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a megadott e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény postai úton történő eljuttatásához, a nyertesek postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 10 munkanapon belül. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

8. Adatkezelés

A játék adatfeldolgozója a lebonyolítója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih), székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. A Nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Nébih kezelje. A Nébih az adatokat bizalmasan, a Játék által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Játékos hozzájárulása nélkül nem adja ki. A Nébih részletes adatkezelési tájékoztatója ezen a linken tekinthető meg: https://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato

9. Felelősség kizárása

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Amennyiben a nyertes felhasználó a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Játékkal kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a jogszabályt sértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Budapest, 2019. november 13.

Nébih

Cikkek ebben a kategóriában

ABR-kvíz – játékszabályzat

ml

Több mint 2800 madárpárnak adhatnak otthont az E.ON fészektartói

Strbik Dorina

Standfotó nyereményjáték – Játékszabályzat

ml

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogad Tovább

Adatkezelési tájékoztató