Szabadagazdi
Egyéb

Keddi kvíz – Játékszabályzat

Agrárminisztérium: Szabad a gazdi program

*
Leírás, részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések
A Keddi Kvíz (továbbiakban: „Játék”) szervezője az Agrárminisztérium, székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. 9., továbbiakban: „Szervező”.

2. A Kvízjáték leírása, nyeremény és részvételi feltételek
A Szervező 2020. január 21-től a Szabad a gazdi program Facebook oldalán keddenként közzéteszi a Játékra való felhívását az alábbiakban meghatározott játékszabályok alapján. A Nyereményjáték „Keddi Kvíz” címmel jelenik meg az oldalon.

A felhasználók a játékban feltett kérdésre a megadott határidőig válaszolhatnak hozzászólásban a Facebook-poszt alatt. Válaszukkal a felhasználók egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott játékra, és részt vesznek a játékban. Szervező a beküldési határidő lejárta után kisorsol 2 db nyereménycsomagot a helyes tipp beküldői között. A nyerteseket a nyereményről a Szabad a gazdi Facebook oldalán közzétett posztban értesítjük.

Nyeremény
Heti 2 db ajándékcsomag.

Részvételi feltételek
A Játékban csak 14 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. Egy játékos csak egy Facebook profillal vehet részt a játékban. Szervező a Facebook profilokat nem vizsgálja, de amennyiben utólag hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy egy játékos nem tartja be ezt a feltételt, kizárható a játékból. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a játékos a Szabad a gazdi Facebook oldalán a játékhoz nem kapcsolódó, vagy az oldal moderálási alapelveivel ütköző tartalmakat oszt meg, a tartalmat (tartalmakat) törölje, illetve a játékost kitiltsa az oldalról. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítése, és jelen Játékszabályzat elfogadása és betartása. A moderálási alapelvek ide kattintva megtekinthetők.

3. Kizárások
A Játékban nem vehetnek részt a Nébih, Agrárminisztérium alkalmazottai, továbbá a Játék szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Az Agárminisztérium a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.
A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben vagy panasz esetében az allatvedelem [kukac] am [pont] gov [pont] hu email-címen nyújtunk felvilágosítást. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a teljes időtartam alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama
A Játék 2020. január 21-én indul, és határozatlan ideig, azaz megszüntetéséig tart.

5. A nyertes kiválasztása
A Játék posztja alatt a határidőig beérkezett (helyes) válaszok beküldői között a Szervező a beküldési határidő lejárta után kisorsol 2 nyertest és az eredményt közzéteszi a Szabad a gazdi program Facebook oldalán. Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel és címükkel a Szabad a gazdi Facebook oldalán privát üzenetben vagy az allatvedelem [kukac] am [pont] gov [pont] hu e-mail címen az ezt követő 10 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolunk.

6. A nyeremények átvételének feltételei
A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a megadott e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény postai úton történő eljuttatásához, a nyertesek postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 10 munkanapon belül. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

8. Adatkezelés
A játék adatfeldolgozója a lebonyolítója az Agrárminisztérium, székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. 9. A Játékban való részvétellel a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett az Agrárminisztérium kezelje. Az Agrárminisztérium az adatokat bizalmasan, a Játék által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Játékos hozzájárulása nélkül nem adja ki. A részletes adatkezelési tájékoztatója ezen a linken tekinthető meg: https://szabadagazdi.hu/2020/05/01/adatkezelesi-tajekoztato/

9. Felelősség kizárása
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Amennyiben a nyertes felhasználó a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
A Játékkal kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Budapest, 2021.01.11.
Agrárminisztérium

Cikkek ebben a kategóriában

Új kötelezettséggel kell számolniuk a kedvtelésből tartott állatokkal kereskedőknek

Strbik Dorina

Születésnapi nyereményjáték – játékszabályzat

ml

Moderálási alapelveink a Facebook-on

ml

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogad Tovább

Adatkezelési tájékoztató