Szabadagazdi
Egyéb

Keddi kvíz – Játékszabályzat

Agrárminisztérium: Szabad a gazdi program

*
Leírás, részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések
A Keddi Kvíz (továbbiakban: „Játék”) szervezője az Agrárminisztérium, székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. 9., továbbiakban: „Szervező”.

2. A Kvízjáték leírása, nyeremény és részvételi feltételek
A Szervező 2020. január 21-től a Szabad a gazdi program Facebook oldalán keddenként közzéteszi a Játékra való felhívását az alábbiakban meghatározott játékszabályok alapján. A Nyereményjáték „Keddi Kvíz” címmel jelenik meg az oldalon.

A felhasználók a játékban feltett kérdésre a megadott határidőig válaszolhatnak hozzászólásban a Facebook-poszt alatt. Válaszukkal a felhasználók egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott játékra, és részt vesznek a játékban. Szervező a beküldési határidő lejárta után kisorsol 2 db nyereménycsomagot a helyes tipp beküldői között. A nyerteseket a nyereményről a Szabad a gazdi Facebook oldalán közzétett posztban értesítjük.

Nyeremény
Heti 2 db ajándékcsomag.

Részvételi feltételek
A Játékban csak 14 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. Egy játékos csak egy Facebook profillal vehet részt a játékban. Szervező a Facebook profilokat nem vizsgálja, de amennyiben utólag hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy egy játékos nem tartja be ezt a feltételt, kizárható a játékból. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a játékos a Szabad a gazdi Facebook oldalán a játékhoz nem kapcsolódó, vagy az oldal moderálási alapelveivel ütköző tartalmakat oszt meg, a tartalmat (tartalmakat) törölje, illetve a játékost kitiltsa az oldalról. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítése, és jelen Játékszabályzat elfogadása és betartása. A moderálási alapelvek ide kattintva megtekinthetők.

3. Kizárások
A Játékban nem vehetnek részt a Nébih, Agrárminisztérium alkalmazottai, továbbá a Játék szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Az Agárminisztérium a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.
A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben vagy panasz esetében az allatvedelem [kukac] am [pont] gov [pont] hu email-címen nyújtunk felvilágosítást. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a teljes időtartam alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama
A Játék 2020. január 21-én indul, és határozatlan ideig, azaz megszüntetéséig tart.

5. A nyertes kiválasztása
A Játék posztja alatt a határidőig beérkezett (helyes) válaszok beküldői között a Szervező a beküldési határidő lejárta után kisorsol 2 nyertest és az eredményt közzéteszi a Szabad a gazdi program Facebook oldalán. Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel és címükkel a Szabad a gazdi Facebook oldalán privát üzenetben vagy az allatvedelem [kukac] am [pont] gov [pont] hu e-mail címen az ezt követő 10 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolunk.

6. A nyeremények átvételének feltételei
A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a megadott e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény postai úton történő eljuttatásához, a nyertesek postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 10 munkanapon belül. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

8. Adatkezelés
A játék adatfeldolgozója a lebonyolítója az Agrárminisztérium, székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. 9. A Játékban való részvétellel a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett az Agrárminisztérium kezelje. Az Agrárminisztérium az adatokat bizalmasan, a Játék által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Játékos hozzájárulása nélkül nem adja ki. A részletes adatkezelési tájékoztatója ezen a linken tekinthető meg: https://szabadagazdi.hu/2020/05/01/adatkezelesi-tajekoztato/

9. Felelősség kizárása
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Amennyiben a nyertes felhasználó a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
A Játékkal kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Budapest, 2021.01.11.
Agrárminisztérium

Cikkek ebben a kategóriában

Bíróság elé kerülhet a férfi, aki egy dobozban tett ki és hagyott sorsára négy kölyökkutyát

PozsgaiReka

Számtalan fiókát nevelt már fel hazánk legidősebb fekete gólyája

PozsgaiReka

Adatkezelési tájékoztató az Agrárminisztérium által szervezett nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

FZs

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogad Tovább

Adatkezelési tájékoztató